Endringslogg

4 November - 31 Desember 2006

 • Lagt til mulighet for å avholde konkurranser (med følgende brukstilfeller):
  - registrere konkurranser
  - redigere konkurranser
  - invitere brukere til konkurranser (du selv har opprettet)
  - mulighet for bruker til å vise inbydelser til konkurranser og godta eller avslå disse.
  - vise liste over konkurranser (alle, mine egne) 
  - vise informasjon om enkeltkonkurranse
  - vise informasjon om en konkurransedeltager 
  - automatisk assosiere registrerte dager til konkurranser en deltar i.
 • Oppdatert registreringsbildet (for nye brukere) og skrevet om valideringsmekanismer.
 • Lagt til mulighet for å sende direktemail ved henvendelser.
 • Lagt til hjelp for en rekke sider (som kan åpnes opp ved å trykke på orange ? tegn (åpnes i nytt vindu).
 • Fikset en bug på dagsregistreringslisten som gjorde at ikke registreringer ble vist i innlegginsrekkefølge dersom samme  dato.
 • Endret på layout på tabeller slik at det vises en ramme rundt tabellen.
 • La inn ranking (posisjon) på totaloversikter for sykling og skritt
 • La inn utvalg på totaloversikter for sykling og skritt slik at det som standard kun er brukere med minimum 30 dager registrert som vises (for skrittoversikt) og 5 (inntil videre) for sykling. En kan selv velge hvor mange dager registrert som skal være nedre grense fra en nedtrekksliste.
 • La inn differanseindikasjon på Top 10 / Top 30 listene som viser hvor langt bak en registrering er registreringen "foran" på listen.
 • Lagt til bilde/merknadsindikator på oversikt over registrerte dager som illustrerer om bruker har skrevet merknader for registreringen.
 • La til valg av automatisk valg av "i går" som standardvalg på dagsregistreringssiden, samt at dato valgt i listen "huskes" om en skriver feil.
 • Forbedret siden for registrering av nye brukere.
 • Lagt til nye opplysningsfelter på brukersiden (lokasjon, høyde, antall rader per side, skjuling av delskritt). Disse kan endres ved å redigere brukerprofil. Dersom en velger å skjuling av delskritt, vil en ikke se kolonner for delskritt på skrittoversikten.
 • Lagt til utvidet visning for en dagsregistrering der en kan se alt som er registrert for en enkelt dag. Illustreres i de fleste lister der dagsregistreringer forekommer med et grønt + tegn på venstre side av hver rad.
 • Lagt til kjønn under brukerprofil for å kunne beregne kaloriforbruk mer riktig.
  Formel for utregning av kaloriforbruk tar for seg kjønn, alder og vekt.
 • Lagt til utregning og visning av cirka kaloriforbruk for både gåing og sykling. Forutsetter at vekt, høyde, kjønn og fødselsdato er angitt foruten nødvendige data for dagen kaloriforbruket skal beregnes for. For skritt er utregningen beregnet ut i fra en skrittakt på 2 skritt per sekund. For sykling er utregningen basert på oppgitt sykkeltid. Dette er kun en indikator og er på ingen måte noen rettledende utregning. Det taes her ikke høyde for variasjon i intensitet. For å regne ut mer nøyaktig kaloriforbruk, se denne siden på iform.no.
 • La til mulighet for å kunne velge om en vil vise merknader som tekst eller ikon (som viser merknader når en holder musen over) på dagsregistreringslistene for sykling og skritt. Dette kan endres ved å redigere brukerprofilen din.
 • Lagt inn filtrering av dato ved registrering av nye dager slik at det bare er dagene du ikke har registrert som er tilgjengelig som alternativ.
 • Lagt til egen hjelpeside som beskriver de ulike funksjonene med siden. Denne vil bli utvidet etterhvert. Denne kan nåes fra brukermenyen.
 • Lagt inn støtte for linjeskift ved validering.

19 Oktober 2006

 • Endret et par formateringsfeil her og der.
 • La til formatert dato på ToolTip på skrittoversikten og sykkeloversikten slik at en enklere kan se hvilken dag en registrering er foretatt på.

9 Oktober 2006

 • Endret utseende noe på statistikksiden, og la til ny statistikk for:
  - Antall kilometer registrert totalt (sykkel)
  - Beste registrerte dag (sykkel)
  - Dårligste registrerte dag (sykkel)
  - Høyeste snitt - dager med sykling (sykkel)
  - Dårligste snitt - dager med sykling (sykkel)
  - Flest tilbakelagte kilometer totalt.

8 Oktober 2006

 • La til formatering på statusmeldinger (bl.a. ved registrering av ny dag)
 • La til mulighet for å velge "utelat dager med 0 skritt" på skrittoversikt for brukere.

30 September  - 2 Oktober 2006

 • Utvikling på siden er omsider igang igjen etter et lengre opphold pga. hardwareproblemer og tidsmangel.
 • La til Top 30 som viser 30 beste registreringer.
 • La til liste over siste registreringer, som kan filtreres på samme vis som skritt/sykkeloversikt for brukere. Antall rader som vises på siden er begrenset til 30. Det er tenkt at brukere selv skal kunne få velge hvor mange rader de ønsker å se på siden om gangen. Det samme vil bli lagt til for dagsregistreringsliste for brukere.
 • La til begrensninger for antall rader per side og generering av side-link slik at ikke for mange rader vises om gangen (og slik at ting går kjappere).

10 September 2006

 • Lagt til redigering av brukerprofil, som foruten å la deg endre data du oppga ved registrering, også gir deg mulighet til å spesifisere enkelte valg, og i tillegg laste opp et bilde du ønsker skal være gjeldende for din profil.
 • La til automatisk ekskludering/inkludering av 0 innslag på sykkeloversikt (avhengig av hva som er satt i brukerprofil).
 • La til Topp 10 liste som viser 10 beste registreringer for sykkel og skritt.

 7 September 2006

 • La til "Hovedside" under generelt på menyen.
 • Endret navn på menyinnslag "Se oversikt for alle" til "Totalsammendrag skritt".
 • Har lagt til "nyheter" på siden. Liste over 10 siste nyheter vil vises til høyre på utvalgte skjermbilder (bl.a. hovedbildet). I tillegg kan en se "utvidet" og mer utfyllende visning av en nyhet ved å klike på "+" tegnet for den aktuelle nyheten. Det er også mulig å se alle registrerte nyheter fra "Nyhetsarkiv" på "Felles" menyen. Innholdet her vil gjelde både "driftsmeldinger" (nye features) og andre ting av nyhetsmessig art i forhold til siden og "miljøet" :)
 • Endret sorteringsrekkefølge på totalsammendragssiden til å være sortert på "gjennomsnitt skritt" som default.
 • La til totalsammendragsside for sykling. Sammendraget inneholder antall registrerte sykkeldager, totalt antall kilometer, gjennomsnitt kilometer, lengste/korteste tilbakelagte distanse for en sykkeltur, høyeste registrerte hastighet og lengste tilbakelagte sykkeltur (i tid). Oversikten er sortert på gjennomsnittslengde som default.
 • La til informasjon om sykling på hovedsiden.
 • Modifiserte sidelogoen (la til sykkel)

 6 September 2006

 • La til funksjonalitet for å kunne redigere dager en har lagt inn. Redigering av dager kan enten startes fra  skrittoversikten eller sykkeloversikten. Har valgt å legge inn begrensning på 14 dager inntil videre, men vil endre denne om det er behov for det. Det bør uansett ikke være noen "god" grunn for å redigere et innslag etter 14 dager, med mindre en vil "tukle" med data :)
 • Lagde ny parser for visning av datoer og klokkeslett.
 • Fikset bug med datoformateringsrutine.
 • Fikset markering (fargekode) for beste/verste dag på sykkeloversikten.
 • La til "finere" utskrift av totaltid på sykkeloversikten (i stedet for bare å vise minutter, kalkuleres nå antall dager, timer osv.)

 5 September 2006

 • La til visning av delskritt / distanse på registreringsoversikt.
 • La til eget merknadsfelt for sykkelregistreringer og endret dagsregistreringsskjermbildet.
 • La til visning av nytt merknadsfelt på sykkeloversikt-siden
 • Endret navn på menyelement fra "Se oversikt for alle" til "Se skrittoversikt" siden det er en tilsvarende som heter "Se sykkeloversikt"

 4 September 2006

 • La til visning av IP-adresse under brukernavn
 • La visning av vedlikeholdsmelding når det foregår utvikling på siden.
 • Endret litt på valideringskriterier. DEt er nå lov å registrere "tomme" dager da en skal få redigere dem senere.
 • Endret input-form for dagsregistrering slik at det nå også går an å registrere sykling (antall km, tid, toppfart).
 • Lagt til nytt menyvalg "Se sykkeloversikt" som viser oversikt over alle sykkelregistreringer for en bruker. Har for ordens skyld valgt å adskille "skritt" og "sykkel" på oversikten da de ikke direkte har noe med hverandre å gjøre.

 3 September 2006

 • La til ikoner med ToolTip på Input Forms.
 • La til nytt inputfelt for dagsregistrering der en kan legge inn "delskritt" for en dag, f.eks. hvor mye en har gått på jobben ila. en dag. Feltet er valgfritt og kan være 0. Dette feltet taes ikke med i noen felles-summeringer, og tallet som angis for totalt antall skritt skal fremdeles inneholde alle skrittene du har tatt ila. en dag.
 • La til vedlikeholdsside som vises dersom det pågår arbeid på siden, og siden er utilgjengelig.
 • Endret innstilliger/ bruk ifm. om man er godkjent bruker. Brukere som ikke er godkjent får bruke alle ting på siden, men vil ikke bli inkludert i noen form for samlelister før de er godkjent.
 • La til kontaktskjema for forslag, feilrapportering osv.
 • La til "Avbryt" knapp på registreringsbilde for ny dag som redirecter til hovedside.
 • Lagt til utsendelse av passord dersom en har glemt dette.

2 September 2006

 • La til "alternate color" på celler med max/min verdier på dagsregistreringer slik at disse markeres henholdsvis med grønn/rød.
 • Lagt til utregning av distanse (kilometer og meter) samt total tilbakelagt distanse dersom en har oppgitt skrittlengde.
 • Endret validering slik at 75 er største tillatte skrittlengde og at skrittlengde/skritt ikke kan være negativ.
 • Lagt til mulighet for å gjøre utvalg blant dagsregistreringer for en bruker ut fra forskjellige predefinerte kriterier (denne uken, forrige uke, to siste uker, denne måneden, forrige måned, i år, i fjor).
 • Lagt til egen "Sammendragsberegner" slik at det er mulig å enkelt vise sammendrag for flere listesammensetninger.
 • La til visning av summering under tabell "Registrerte dager" for en bruker.
 • Lagt til eget sammendrag for "valgt periode" blant dagsregistreringer for en bruker som kommer sammen med totalsammendraget.
 • La til visning av "Dårligste dag", "Total distanse" og gjennomsnitt på "Oversikt over alle brukere".
 • La til velkomstside og skrev litt bakgrunnsinformasjon etc. om siden.

1 September 2006

 • La til funksjonalitet for menyvalg "Se oversikt for alle" som lister ut alle brukere, antall skritt, gjennomsnitt, totalt antall og antall registreringer.
 • La til ascending/descending sorteringsfunksjonalitet på "Se oversikt for alle".
 • La til navigasjonsmulighet fra brukerliste ("Se oversikt for alle") for å kunne se andres oppføringer.
 • Modifserte litt på CSS (Stylesheet)
 • La til sorteringsmulighet på dato og antall skritt for tabell "Se registrerte dager".
 • La til "verste registrert dager" på siden over "Registrerte dager" for en bruker

  31 August 2006

 • La til valg for "Endringslogg" (denne siden) og "Under utvikling" på brukermeny.
 • Endret validering (RegEx) slik at det er lov å bruke æ, ø og å i input-felter.
 • La til synkende sortering på dato som default på "Registrerte dager" .
 • La til valg for "Statistikk" på fellesmeny. Inneholdet her vil bli utvidet fortløpende etterhvert som "behov" og ideer dukker opp. For øyeblikket er det lagt til mulighet for å se generell info/statistikk (hvor mange ditt-og-datt) samt brukerspesifikk statistikk (hvem som har gått mest osv.)