Nye listemuligheter

Lagt til: Mandag, 2 Oktober 2006  (av Stig Frydenlund)

  • Registrerte dager:
    Viser liste over alle eller et utvalg av registrerte dager for samtlige brukere, og viser bÄde skritt- og sykkelinformasjon samlet. Resultatsett kan i tillegg sorteres. Kun 30 rader vises om gangen. Dersom et valg resulterer i flere rader enn 30, vil det fremkomme en navigasjonslinje for Ä bla med.
  • Top 30:
    Omtrent det samme som "Top 10" bare at denne viser de 30 beste registrerte dagene innenfor sykling og skritt.

[ Tilbake | Nyhetsarkiv ]